مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 12 24 36

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد چهارم: هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل، اسراء)

تومان۲۲۵,۰۰۰
سر ویراستار : سید حسین نصرویراستاران : جانر دگلی / ماریا دکاکه / جوزف لومبارهکمک ویراستار : محمد رستمترجمه و تحقیق : انشاالله رحمتیویراسته : مصطفی ملکیانناشر : سوفیانوع جلد : گالینگور با روکشقطع: رقعیتعداد صفحات : 728سال چاپ : 1400

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد سوم: اعراف، انفال، توبه، یونس)

تومان۱۹۰,۰۰۰
سر ویراستار : سید حسین نصرویراستاران : جانر دگلی / ماریا دکاکه / جوزف لومبارهکمک ویراستار : محمد رستمترجمه و تحقیق : انشاالله رحمتیویراسته : مصطفی ملکیانناشر : سوفیانوع جلد : گالینگور با روکشقطع: رقعیتعداد صفحات : 705سال چاپ : 1400

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد دوم: نسا، مائده، انعام)

تومان۱۹۰,۰۰۰
سر ویراستار : سید حسین نصرویراستاران : جانر دگلی / ماریا دکاکه / جوزف لومبارهکمک ویراستار : محمد رستمترجمه و تحقیق : انشاالله رحمتیویراسته : مصطفی ملکیانناشر : سوفیانوع جلد : گالینگور با روکش قطع: رقعیتعداد صفحات : 701سال چاپ : 1400

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد اول: فاتحه الکتاب، بقره، آل عمران)

تومان۲۳۵,۰۰۰
سر ویراستار : سید حسین نصرویراستاران : جانر دگلی / ماریا دکاکه / جوزف لومبارهکمک ویراستار : محمد رستمترجمه و تحقیق : انشاالله رحمتیویراسته : مصطفی ملکیانناشر : سوفیانوع جلد : گالینگور با روکشقطع: رقعیتعداد صفحات : 750سال چاپ : 1400